utorok 20. januára 2009

Hlavné skupiny ílových minerálov

Skupina kaolinitu
Skupina smektitov
Skupina illitu
Skupina chloritu