utorok 20. januára 2009

Alofán

Najdôležitejší amorfný ílový minerál. Vodnatý sekundárny alumosilikát, produkt zvetrávania alebo hydrotermálnej premeny živcov. Zloženie premenlivé, amorfná štruktúra (mračnovité zhluky v elektrónovom mikroskope). Výskyt: hojný vo zvetralinách sopečných hornín (tufy, tufové aglomeráty). Tvorba: z hornín s vyšším zastúpením sopečného skla (vitrickej zložky) v humídnom prostredí s dobrou drenážou. Súčasť andozemí (WRB: andosols).

Názov: gr. allos "iný" + phanos "zdať sa".

Vlastnosti:
- schopnosť sorbovať anióny