pondelok 21. apríla 2008

Terénna exkurzia z geoekológie 1.

Trasa:
B á h o ň - V i š t u k - F a j d a l (ŠM) - Š e n k v i c e, celková dĺžka 13 km

Zastávky:
1. Báhoň, m. časť "Za kaštieľom": černozem modálna (typická)
2. Pri št. ceste Báhoň - Budmerice, m. časť "Parcely": černozem hnedozemná
3. Vištuk, m. časť "Prostredné pole": výmoľ, stabilizovaný vegetáciou
4. Vištuk, zosuvný svah na okraji obce nad vodnou nádržou, pôda na svahu - hnedozem pseudoglejová
5. Plošina pri št. ceste Vištuk - Šenkvice: hnedozem pseudoglejová