piatok 25. apríla 2008

Výmoľ (terénna exkurzia z geoekológie)

Výmoľ pri križovatke ciest Báhoň - Vištuk - Budmerice (zastávka trasy exkurzie z geoekológie č. 3)
Zákres krajiny medzi Vištukom a Báhoňom na liste mapy I. vojenského mapovania ukazuje, že výmoľ (= pri dolnom okraji mapy trochu napravo od stredu) vznikol už pred rokom 1784.

Stav podľa mapy II. vojenského mapovania v prvej polovici 19. storočia (výmoľ je mierne nad stredom výrezu).